<menuitem id="tzp59"></menuitem>
<var id="tzp59"></var>
<menuitem id="tzp59"></menuitem><menuitem id="tzp59"><dl id="tzp59"><progress id="tzp59"></progress></dl></menuitem>
<del id="tzp59"><video id="tzp59"></video></del>
<cite id="tzp59"></cite>
<var id="tzp59"></var><var id="tzp59"><strike id="tzp59"></strike></var>
<cite id="tzp59"></cite>
<cite id="tzp59"></cite>
<cite id="tzp59"><video id="tzp59"><menuitem id="tzp59"></menuitem></video></cite>
每日学英语
daily-english
用微信学英语,让英语学习成为一种习惯.可以学到精彩短句、口语,还可以查单词,搜英语资料.

Hayley教口语,“盘算一下”用英语怎么说?

2019-03-18 09:42:51  每日学英语
原文地址

do the math

首先,我们逐字进行拆解翻译,我们应该知道“math”本身是指数学的意思,但“Do the math”的意思可不是“做数学题”,在日常的英文表达中,它是指“盘算一下,考虑一下”。

Figure out or put together the information for yourself

想清楚或者为你自己?#30740;?#24687;综合处理一下

Do the math! Can't you see that he's just using you to get ahead in the company?

你合计一下,难道看不出来他只是在利用你在公司里出人头地吗?

He really didn't do the math before moving out.

他决定搬出去之前,真的没有好好斟酌过

内蒙古快三一定牛网

<menuitem id="tzp59"></menuitem>
<var id="tzp59"></var>
<menuitem id="tzp59"></menuitem><menuitem id="tzp59"><dl id="tzp59"><progress id="tzp59"></progress></dl></menuitem>
<del id="tzp59"><video id="tzp59"></video></del>
<cite id="tzp59"></cite>
<var id="tzp59"></var><var id="tzp59"><strike id="tzp59"></strike></var>
<cite id="tzp59"></cite>
<cite id="tzp59"></cite>
<cite id="tzp59"><video id="tzp59"><menuitem id="tzp59"></menuitem></video></cite>

<menuitem id="tzp59"></menuitem>
<var id="tzp59"></var>
<menuitem id="tzp59"></menuitem><menuitem id="tzp59"><dl id="tzp59"><progress id="tzp59"></progress></dl></menuitem>
<del id="tzp59"><video id="tzp59"></video></del>
<cite id="tzp59"></cite>
<var id="tzp59"></var><var id="tzp59"><strike id="tzp59"></strike></var>
<cite id="tzp59"></cite>
<cite id="tzp59"></cite>
<cite id="tzp59"><video id="tzp59"><menuitem id="tzp59"></menuitem></video></cite>